Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Período impositivo

Na páxina 1 do modelo 200 aparece un cadro relativo ao período impositivo en que se deberá consignar as datas de inicio e de peche do período impositivo, sen que en ningún caso poida exceder de doce meses.

O período impositivo deberá coincidir co exercicio económico da entidade , o cal pode coincidir ou non co ano natural, e ser igual ou inferior a doce meses.

Neste cadro, tera en contase tamén aqueles supostos especiais en que o período impositivo se entende concluído sen finalizar o exercicio económico, aos que xa se fixo referencia no Capítulo 1 deste Manual.