Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Entidades menores dependentes de dioceses, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica integradas na declaración, previamente autorizadas

Este apartado situado na páxina 2 bis do modelo 200 deberá ser cumprido por aquelas entidades eclesiásticas que previamente marcasen a crave [00078] «Diocese, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica que integra entidades menores delas dependentes» da páxina 1 do devandito modelo, é dicir, aquelas entidades eclesiásticas que, logo de solicitude ao Ministerio de Facenda (actualmente, Ministerio de Facenda e Función Pública), obtivesen o recoñecemento como contribuínte do Imposto sobre Sociedades cun ámbito máis amplo ao correspondente ao da súa propia personalidade xurídica, en cuxo caso englobarán todas as actividades e rendementos das entidades inferiores que dese contribuínte dependan.

Neste apartado, as entidades eclesiásticas cun ámbito máis amplo (normalmente as dioceses ou provincias relixiosas) que obtivesen o recoñecemento como contribuínte do Imposto sobre Sociedades, deberán consignar o número de identificación fiscal (NIF) e o nome ou razón social de cada unha das entidades menores que delas dependan.

Pode consultar como tributan estas entidades eclesiásticas no Capítulo 1 deste Manual práctico.