Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Balance (páxinas 34 a 37)

Nas páxinas 34, 35, e 36 e 37 do modelo 200 cumpriranse os saldos das contas representativas do activo, do pasivo, e do patrimonio neto da entidade aseguradora, tal e como se deducen da contabilidade do contribuínte.A tal fin, reprodúcense a continuación as equivalencias contables entre as diferentes partidas destas follas e as correlativas do Plan de contabilidade das entidades aseguradoras, aprobado polo Real Decreto 1317 /2008, do 24 de xullo, e modificado polo Real Decreto 1736/2010, do 23 de decembro.

  1. Activo
  2. Pasivo
  3. Patrimonio neto