Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Incompatibilidade

A redución correspondente á reserva de capitalización será incompatible no mesmo período impositivo coa redución en base impoñible en concepto de factor de esgotamento prevista nos artigos 91 e 95 da LIS.