Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Bonificacións aplicables ás entidades arrendadoras de vivendas

Na casa [00576] «Bonificacións entidades dedicadas ao arrendamento de vivendas (Capítulo III Título VII LIS da páxina 14 do modelo 200, as entidades arrendadoras de vivendas, acollidas a este réxime especial regulado no Capítulo II do Título VII do LIS, aplicarán estas bonificacións nos seguintes termos:

 • Porcentaxes de bonificación:

  85 por cento.

 • Rendas bonificadas:

  As rendas derivadas do arrendamento de vivendas.A renda a bonificar derivada do arrendamento estará integrada para cada vivenda polo ingreso íntegro obtido, minorado nos gastos fiscalmente deducibles directamente relacionados coa obtención do devandito ingreso e na parte dos gastos xerais que correspondan proporcionalmente ao citado ingreso.

  Tratándose de vivendas que fosen adquiridas en virtude dos contratos de arrendamento financeiro (Capítulo XII do Título VII do LIS), para calcular a renda que se bonifica non se terán en conta as correccións derivadas da aplicación do citado réxime especial.

 • Base da bonificación:

  A parte da cota íntegra que corresponda ás rendas bonificadas.