Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Outras bonificacións

Na casa [00569] «Outras bonificacións» da páxina 14 do modelo 200 deberase consignar o importe correspondente a outras bonificacións distintas ás recollidas nas casas anteriores, que continúan aplicándose nos termos establecidos na súa propia normativa, como, por exemplo, a bonificación do 95 por cento polos rendementos de determinados préstamos e empréstitos.