Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo

A cota íntegra axustada positiva obtense aplicando sobre a cota íntegra as bonificacións e deducións ás que teña dereito o contribuínte.

Para estes efectos, o contribuínte deberá consignar na casa [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200, o resultado de restar da cota íntegra (casa [00562]) a suma das cantidades consignadas no apartado «Bonificacións e deducións por dobre imposición» da páxina 14 do modelo 200 relativas ás bonificacións e deducións ás que teña dereito o contribuínte:

[00582] = ([00562] + [01038]) - ([00567] + [00568] + [00563] + [00566] + [00576] + [00569] + [00570] + [01344] + [01280] + [00572] + [00571] + [00573] + [00575] + [00577] + [00581])

A ter en conta:

Se ao efectuar esta operación se obtén unha cantidade negativa ou cero, consignarase «cero» nas casas [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva da páxina 14 do modelo 200, pasando directamente a cumprir, se é o caso, as casas relativas ás retencións (casas [01785] a [01799] da páxina 14 bis do modelo 200), ata determinar a cantidade resultante da liquidación (casa [00621]) e, no seu caso, a casa [00622] da páxina 14 bis do modelo 200.