Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo

O artigo 30 da LIS establece que a cota íntegra é a cantidade resultante de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.

Desta forma, na casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 consignarase o resultado de aplicar á cantidade positiva reflectida na casa [00552] «Base impoñible», o tipo de gravame da casa [00558] «Tipo de gravame»:

[00562] = [00552] x [00558]/100

A ter en conta:

O contido da casa [00562] «Cota íntegra» sempre deberá ser unha cantidade positiva ou cero.