Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Importe e requisitos

Os contribuíntes poderán deducirse da cota íntegra a cantidade de:

  • 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de equipo de traballadores con minusvalidez nun grao igual ou superior ao 33 por cento e inferior ao 65 por cento, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto ao equipo medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

  • 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de equipo de traballadores con minusvalidez nun grao igual ou superior ao 65 por cento, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto ao equipo medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Os traballadores contratados que deran dereito a esta dedución non se computarán para os efectos da liberdade de amortización con creación de emprego regulada no artigo 102 da LIS.

As cantidades non deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan dentro dos 15 anos inmediatos e sucesivos.