Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Período impositivo en que se aplica a dedución

O produtor aplicará a dedución xerada en cada período impositivo polos gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, sempre que obtivese o certificado do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música esixido.

As cantidades non deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan dentro dos 15 anos inmediatos e sucesivos.