Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Límites

O importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas, non poderá superar o 50 por cento do custo de produción.

Non obstante, o devandito límite elevarase ata:

  • O 85 por cento para as curtametraxes.

  • O 80 por cento para as producións dirixidas por unha persoa que non dirixise ou codirixise máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuxo presuposto de produción non supere 1.500.000 de euros.

  • O 80 por cento no caso das producións rodadas integramente nalgunha das linguas cooficiais distintas ao castelán que se proxecten en España no devandito idioma cooficial ou subtitulado.

  • O 80 por cento no caso de producións dirixidas exclusivamente por persoas cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 por cento recoñecido polo órgano competente.

  • O 75 por cento no caso de producións realizadas exclusivamente por directoras.

  • O 75 por cento no caso de producións cun especial valor cultural e artístico que necesiten un apoio excepcional de financiamento segundo os criterios que se establezan mediante Orde Ministerial ou nas correspondentes convocatorias de axudas.

  • O 75 por cento no caso dos documentais.

  • O 75 por cento no caso das obras de animación cuxo presuposto de produción non supere 2.500.000 de euros.

  • O 60 por cento no caso de producións transfronteirizas financiadas por máis dun Estado membro da Unión Europea e nas que participen produtores de máis dun Estado membro.

  • O 60 por cento no caso de coproducións internacionais con países iberoamericanos.