Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por investimentos en territorios de África Occidental e gastos de propaganda e publicidade (art.º 27 bis Lei 19/1994)

As entidades suxeitas ao Imposto sobre Sociedades con domicilio fiscal en Canarias cuxo importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior sexa igual ou inferior a 10 millóns de euros e cun equipo medio no devandito período inferior a 50 persoas, terán dereito a practicar sobre a cota íntegra unha dedución do 15 por cento por investimentos en territorios de África Occidental e por gastos de propaganda e publicidade, nos termos establecidos no artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

Pode consultar as particularidades desta dedución no Capítulo 12 «Réxime fiscal de Canarias» deste Manual práctico.