Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Deducións relativas a acontecementos de excepcional interese público aplicables no período impositivo

A continuación, recóllense as deducións relativas a acontecementos de excepcional interese aplicables no exercicio 2021, detallando as especificidades de cada unha e o programa ás que están afectas:

. 4ª Edición da Barcelona World Race (disposición adicional sesaxésima da Lei 3/2017)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración da «4.ª Edición da Barcelona World Race» declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa pola Lei 6/2018, do 3 de xullo).

A duración do programa de apoio a este acontecemento abranguerá dende o 1 de outubro de 2020 ata o 1 de outubro de 2023.

. V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano (disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 3/2017)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa pola Lei 6/2018, de 3 de xullo e polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio).

A duración do programa de apoio a este acontecemento abranguerá dende o 8 de maio de 2017 ata o 31 de decembro de 2022.

. Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 3/2017)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa pola Lei 11/2020, do 30 de decembro).

A duración do programa de apoio a este acontecemento abranguerá dende o 1 de febreiro de 2019 ata o 31 de xaneiro de 2022.

. Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Tokyo 2020 (disposición final primeira do Real Decreto-lei 3/2017)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Tokyo 2020», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 3/2017, do 17 de febreiro, polo que se modifica a Lei Orgánica 3/2013, do 20 de xuño (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio).

A duración do programa de apoio a este acontecemento abranguerá dende o 1 de xaneiro de 2017 a 31 de decembro de 2021.

. Andalucía Valderrama Masters (disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración da «Andalucía Valderrama Masters», declarada acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio).

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xullo de 2018 ata o 31 de decembro de 2021.

. Bádminton World Tour (disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Bádminton World Tour» declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xuño de 2018 ata o 31 de maio de 2021.

. Novas Metas (disposición adicional octoxésimo segunda da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Nuevas Metas», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será dende 1 de xullo de 2018 ata o 30 de xuño de 2021.

. Logroño 2021, o noso V Centenario (disposición adicional octoxésimo quinta da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do acontecemento «Logroño 2021, o noso V Centenario», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2021.

. Ano Santo Xacobeo 2021 (disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Ano Santo Xacobeo 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio).

A duración do programa de apoio será dende o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2022.

. VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021 (disposición adicional octoxésimo oitava da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de decembro de 2018 ata o 30 de novembro de 2021.

. Deporte Inclusivo (disposición adicional octoxésimo novena da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Deporte Inclusivo», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xullo de 2018 ata o 30 xuño de 2021.

Automobile Barcelona 2019 (disposición adicional centésima da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Automobile Barcelona 2019», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio).

A duración do programa de apoio a este acontecemento alcanzará dende o 1 de setembro de 2018 ao 31 de decembro de 2021.

. Campionato Mundial Balonmán Feminino 2021 (disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Campionato Mundial Balonmán Feminino 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia iníciese a partir de 2019.

A duración do programa de apoio a este acontecemento abranguerá dende o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

. Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (disposición adicional octoxésimo terceira da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración da «Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición)» declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

. Universo Muller II (disposición adicional octoxésimo cuarta da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Universo Muller II», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia iníciese a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

. Centenario Delibes (disposición adicional octoxésimo sexta da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Centenario Delibes», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio).

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xullo de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

. Plan 2020 de Apoio ao Deporte Base II (disposición adicional nonaxésima da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Plan 2020 de Apoio ao Deporte Base II», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia iníciese a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

. Camiño Lebaniego (disposición adicional nonaxésimo cuarta da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Camiño Lebaniego», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia iníciese a partir de 2019.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2021.

. Expo Dubai 2020 (disposición adicional nonaxésimo sexta da Lei 6/2018)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Expo Dubai 2020», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, e cuxa vixencia se inicie a partir de 2019 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio).

A duración do programa de apoio será dende o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2022.

. Plan Berlanga (disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 17/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Plan Berlanga», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de abril de 2020 ata o 31 de marzo de 2023.

. Alicante 2021.Saída Volta ao Mundo a Vela (disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 17/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do acontecemento «Alicante 2021.Saída Volta ao Mundo a Vela», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa pola Lei 11/2020, do 30 de decembro).

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2023.

. España País invitado de Honra na Feira do Libro de Fráncfort en 2022 (disposición adicional cuarta do Real Decreto-lei 17/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do acontecemento «España País Invitado de Honra na Feira do Libro de Fráncfort en 2022», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, de 5 maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa pola Lei 11/2020, do 30 de decembro).

A duración do programa de apoio será dende a entrada en vigor do Real Decreto-lei 17/2020, de 5 maio (7 de maio de 2020) ata o 31 de decembro de 2022.

. Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real (disposición adicional quinta do Real Decreto-lei 17/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xullo de 2020 ata o 30 de xuño de 2023.

. 175 Aniversario da construción do Gran Teatre del Liceu (disposición adicional sexta do Real Decreto-lei 17/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «175 Aniversario da construción do Gran Teatre del Liceu», declarado acontecemento de excepcional interese público polo Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de decembro de 2020 ata o 30 de novembro de 2023.

. Gran Premio de España de Fórmula 1 (disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 26/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Gran Premio de España de Fórmula 1», declarado acontecemento de excepcional interese público por Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2023.

. O tempo da Liberdade.Comuneiros V Centenario (disposición adicional novena do Real Decreto-lei 17/2020, engadida pola Lei 14/2021)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do acontecemento «O tempo da Liberdade.Comuneiros V Centenario», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 14/2021, do 11 de outubro, pola que se modifica o Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2022.

. Bicentenarios da independencia das Repúblicas Iberoamericanas (disposición adicional sesaxésimo sétima da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración dos «Bicentenarios da independencia das Repúblicas Iberoamericanas», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. 150 Aniversario de creación da Academia de España en Roma (disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «150 Aniversario de creación da Academia de España en Roma», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. 125 aniversario da Asociación de Prensa de Madrid (disposición adicional sesaxésimo novena da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa conmemoración do «125 aniversario da Asociación de Prensa de Madrid», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2021.

. Celebración do Summit «MADBLUE» (disposición adicional septuaxésima da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa Celebración do Summit «MADBLUE», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. 30 Aniversario da Escola Superior de Música Raíña Sofía (disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do evento «30 Aniversario da Escola Superior de Música Raíña Sofía», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de agosto de 2023.

. Ano Santo Guadalupense 2021 (disposición adicional septuaxésimo segunda da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do evento «Ano Santo Guadalupense 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021 

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2022.

. Torneo Davis Cup Madrid (disposición adicional septuaxésimo cuarta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Torneo Davis Cup Madrid», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021 (posteriormente, modificouse o prazo de duración do programa pola Lei 22/2021, do 28 de decembro).

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. MADRID HORSE WEEK 21/23 (disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do acontecemento «MADRID HORSE WEEK 21/23», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. Centenario do Rugby en España e da Uniu Esportiva Santboiana (disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Centenario do Rugby en España e da Unió Esportiva Santboiana», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

Solheim Cup 2023 (disposición adicional septuaxésimo sétima da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do evento «Solheim Cup 2023», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. IX Centenario da Reconquista de Sigüenza (disposición adicional septuaxésimo oitava da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «IX Centenario da Reconquista de Sigüenza», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xullo de 2021 ao 30 de xuño do 2024.

. Barcelona Mobile World Capital (disposición adicional septuaxésimo novena da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do acontecemento «Barcelona Mobile World Capital», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. Valencia, Capital Mundial do Deseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022 (disposición adicional octoxésima da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración de «Valencia, Capital Mundial do Deseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de agosto de 2023.

. Cincuenta aniversario da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) (disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Cincuenta aniversario da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED)» declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2022.

. Centenario de Revista de Occidente (disposición adicional octoxésimo segunda da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Centenario de Revista de Occidente», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. 50 aniversario do falecemento de Clara Campoamor.90 anos do inicio dunha democracia plena (disposición adicional octoxésimo terceira da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «50 aniversario do falecemento de Clara Campoamor.90 anos do inicio dunha democracia plena», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de marzo de 2021 ata o 29 de febreiro de 2024.

. V Centenario do falecemento de Elio Antonio de Nebrija (disposición adicional octoxésimo cuarta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do evento «V Centenario do falecemento de Elio Antonio de Nebrija», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 30 de decembro de 2023.

. Novas Metas II (disposición adicional octoxésimo quinta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do programa «Nuevas Metas II», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende 1 de xullo de 2021 ata o 30 de xuño de 2024.

. 250 aniversario do Museo Nacional de Ciencias Naturais (CSIC-MNCN) (disposición adicional octoxésimo sexta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «250 aniversario do Museo Nacional de Ciencias Naturais (CSIC-MNCN)» declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2021.

. Andalucía Rexión Europea do Deporte 2021 (disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do programa «Andalucía Rexión Europea do Deporte 2021», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. 75 aniversario da Ópera en Oviedo (disposición adicional octoxésimo oitava da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «75 aniversario da Ópera en Oviedo», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xullo de 2021 ata o 31 de decembro de 2023.

. Hábitos Saudables para o control do risco Cardiovascular «Aprender a coidarnos» (disposición adicional octoxésimo novena da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do proxecto «Hábitos Saudables para o control do risco Cardiovascular «Aprender a coidarnos»» declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. Mundiais Bádminton España (disposición adicional nonaxésima da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración dos «Mundiais Bádminton España», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xuño de 2021 ata o 31 de decembro de 2023.

. Centenario da Batalla de Covadonga-Cuadonga (disposición adicional nonaxésimo primeira da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Centenario da Batalla de Covadonga-Cuadonga», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. VII Centenario da Catedral de Palencia 2021-2022 (disposición adicional nonaxésimo segunda da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «VII Centenario da Catedral de Palencia 2021-2022», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. FITUR especial:recuperación turismo (disposición adicional nonaxésimo terceira da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación con «FITUR especial:recuperación turismo», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

. Programa Deporte Inclusivo II (disposición adicional nonaxésimo cuarta da Lei 11/2020)

Nesa epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do «Programa Deporte Inclusivo II», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende o 1 de xullo de 2021 hata o 30 de xuño de 2024.

. Valencia 2020-2021, Ano Xubilar.Camiño do Santo Cáliz (disposición adicional nonaxésimo quinta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do evento «Valencia 2020-2021, Ano Xubilar.Camiño do Santo Cáliz», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2022.

. Enfermidades Neurodexenerativas.Ano Internacional da Investigación e Innovación.Período 2021-2022 (disposición adicional nonaxésimo sexta da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación con «Enfermidades Neurodexenerativas.Ano Internacional da Investigación e Innovación.Período 2021-2022», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2022.

. 50 aniversario do Hospital Sant Joan de Deu (disposición adicional nonaxésimo sétima da Lei 11/2020)

Nesta epígrafe inclúense as deducións a que teña dereito o contribuínte no período impositivo obxecto de declaración en relación coa celebración do acontecemento «50 aniversario do Hospital Sant Joan de Deu», declarado acontecemento de excepcional interese público pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

A duración do programa de apoio será dende a data de entrada en vigor desta lei (1 de xaneiro de 2021) ata o 31 de decembro de 2023.

• 2022:Outras deducións relativas a programas de apoio a acontecementos de excepcional interese público

Este apartado só deberá cumprirse nos casos en que a entidade teña un período impositivo que non coincida co ano natural e realizase gastos con dereito a dedución en relación con programas de apoio a acontecementos de excepcional interese público distintos dos sinalados anteriormente cuxa vixencia iníciese a partir de 2022.

Nota a común a estas deducións:

A certificación da adecuación dos gastos realizados aos obxectivos e plans dos programas aos que se fixo referencia nos apartados anteriores, efectuarase conforme ao disposto no artigo 27 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.