Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Número de identificación fiscal da sociedade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)

Ademais do número de grupo fiscal, as entidades que marcasen as casas [00009] ou [00010] da páxina 1 do modelo 200, deberán consignar no apartado «Grupo fiscal» da devandita páxina 1, o número de identificación fiscal (NIF) da entidade representante/dominante, incluída no grupo fiscal.

En caso de marcar a casa [00009], trasladarase directamente o NIF da entidade declarante, consignado no apartado de identificación.En caso de que se marcase a casa [00010], deberase consignar pola entidade declarante.

Desta forma, os grupos cuxa entidade dominante non sexa residente no estranxeiro nin estea sometida á normativa foral deberán consignar o NIF da entidade dominante.No caso contrario, é dicir, os grupos cuxa entidade dominante resida no estranxeiro ou estean sometidas á normativa foral, deberán consignar o NIF da entidade representante.