Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Capítulo 7.Cumprimentación dos modelos 200 das entidades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal

Neste Capítulo vanse desenvolver os aspectos máis importantes sobre a cumprimentación do modelo 200 das sociedades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal.

Para unha información máis detallada, recoméndase consultar as instrucións que acompañan ao modelo 220 de declaración en réxime de consolidación fiscal, na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria (enderezo electrónico:https://sede.agenciatributaria.gob.es), a través da opció «Inicio/Axuda/Consultas informáticas/Imposto sobre Sociedades - Axuda técnica.