Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Capítulo 7. Formalización dos modelos 200 das entidades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal

Neste Capítulo vanse a desenvolver os aspectos máis importantes sobre a formalización do modelo 200 das sociedades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal.

Para unha información máis detallada, recoméndase consultar as instrucións que acompañan o modelo 220 de declaración en réxime de consolidación fiscal, na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria (enderezo electrónico: https://sede.agenciatributaria.gob.es ), a través da opción «Inicio/Axuda/Consultas informáticas/Imposto sobre Sociedades - Axuda técnica».

  1. Formalización da páxina 1 do modelo 200
  2. Tributación de sucursais na Zona Especial Canaria de entidades que tributan en réxime de consolidación fiscal
  3. Cálculo das bases impoñibles individuais e do grupo
  4. Determinación da base impoñible e a cota íntegra en réxime de tributación individual, para a aplicación dos límites establecidos nos artigos 67, apartados c), d) e e), e 71.2 da LIS
  5. Non formalización dos cadros de arrastre no modelo 200
  6. Outros recadros de axuste do modelo 200 (páxinas 12 e 13)