Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Outras casas de axuste do modelo 200 (páxinas 12 e 13)

1.Bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade transmitida e fosen compensadas (casas 01275 e 01276)

De acordo co artigo 62.2 da LIS, o importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación dunha entidade do grupo fiscal que deixe de formar parte deste, minorarase pola parte que se corresponda con bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade transmitida e que fosen compensadas no grupo.

2.Eliminacións pendentes de incorporar de sociedades que deixen de pertencer a un grupo (casas 01027 e 01028)

De acordo cos artigos 65.1 e 74.1 do LIS, cando unha entidade deixa de cumprir os requisitos para poder aplicar o réxime de consolidación fiscal ou nos casos nos que o grupo fiscal se extinga ou o réxime de consolidación deixe de ser aplicable, as eliminacións pendentes de incorporación integraranse na base impoñible individual das entidades que formaban parte deste, na medida que tivesen xerado a renda obxecto de eliminación.