Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Prazo de presentación

A presentación deste modelo efectuarase por vía telemática a través de internet, no prazo comprendido dende o día seguinte á finalización do período impositivo ao que se refira a información a subministrar ata que transcorran doce meses dende a finalización do devandito período impositivo.