Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Información país por país (modelo 231)

Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2016, as entidades ás que fai referencia o artigo 13.1 do RIS teñen a obriga de achegar a información país por país nos termos establecidos no artigo 14 do devandito Regulamento.

Esta información débese subministrar no modelo 231 de Declaración de información país por país - "Country by country" (CBC) aprobado para o efecto pola Orde HFP/1978/2016, do 28 de decembro.