Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Informació país per país (model 231)

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, les entitats a les que fa referència l'article 13.1 del RIS tenen l'obligació d'aportar la informació país per país en els termes establits en l'article 14 d'este Reglament.

Esta informació s'ha de subministrar en el model 231 de Declaració d'informació país per país- "Country by country" (CBC) aprovat a este efecte per l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre.

  1. Obligats a presentar el model
  2. Comunicació prèvia
  3. Informació a subministrar
  4. Termini de presentació