Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Informació país per país (model 231)

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, les entitats a les que fa referència l'article 13.1 del RIS tenen la obligació d'aportar la informació país per país en els termes establits a l'article 14 de l'esmentat Reglament.

Esta informació s'ha de subministrar en el model 231 de Declaració d'informació país per país - "Country by country" (CBC) aprovat a l'efecte per l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre.

  1. Obligats a presentar el model
  2. Comunicació prèvia
  3. Informació a subministrar
  4. Termini de presentació