Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Termini de presentació

La presentació d'este model s'efectuarà per via telemàtica a través d'Internet, en el termini comprés des de l'endemà a la finalització del període impositiu al que es referisca la informació a subministrar fins que transcórreguen dotze mesos des de la finalització d'este període impositiu.