Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Termini de presentació

La presentació d'este model s'efectuarà per via telemàtica a través d'internet, en el termini comprés des de l'endemà a l'acabament del període impositiu a què es referisca la informació a subministrar fins que transcórreguen dotze mesos des de l'acabament de l'esmentat període impositiu.