Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Comunicació prèvia

Segons establix l'apartat 1 de l'article 13 del RIS, a l'efecte del que disposa este apartat, qualsevol entitat resident en territori espanyol que forme part d'un grup obligat a presentar la informació ací establida, haurà de comunicar a l'Administració tributària la identificació i el país o territori de residència de l'entitat obligada a elaborar esta informació. Esta comunicació haurà de realitzar-se abans de la finalització del període impositiu al que es referisca la informació.