Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

Regulación:Artigo 89 LIS

As operacións reguladas no Capítulo VII do Título VII do LIS aplican o réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea, salvo que expresamente se indique o contrario a través da comunicación á que nos referiremos máis adiante dentro deste apartado.