Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Inaplicación do réxime especial

Regulación:Artigo 89.2 LIS

O réxime especial non se aplicará cando:

  • A operación realizada teña como principal obxectivo o fraude ou a evasión fiscal.

  • A operación non se efectúe por motivos económicos válidos, tales como a reestruturación ou a racionalización das actividades das entidades que participan na operación, senón coa mera finalidade de conseguir unha vantaxe fiscal.

No caso de que as actuacións de comprobación da Administración tributaria determinen a inaplicación total ou parcial do réxime fiscal especial por aplicación do disposto no parágrafo anterior, eliminarán exclusivamente os efectos da vantaxe fiscal.