Saltar ao contido principal
Manual práctico de Patrimonio 2021

Comunidade Autónoma de Galicia

A Comunidade Autónoma de Galicia aprobou para 2021 as seguintes deducións autonómicas no Imposto sobre o Patrimonio:

  1. Por creación de novas empresas ou ampliación da actividade de empresas de recente creación
  2. Por investimento en empresas agrarias
  3. Pola afectación de terreos rústicos a unha explotación agraria e arrendamento rústico
  4. Pola afectación a actividades económicas de inmobles en centros históricos
  5. Pola participación nos fondos propios de entidades que exploten bens inmobles en centros históricos
  6. Por incorporación de bens e dereitos aos instrumentos de mobilización ou recuperación das terras agrarias de Galicia.