Saltar ao contido principal
Memoria 2016

3.2.2. Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades

A recadación do Imposto sobre Sociedades aumentou un 5 por cento en 2016, 1.029 millóns máis que en 2015. O impacto dos cambios normativos estímase en 1.047 millóns, polo que, en ausencia de cambios, os ingresos permanecerían estables. O crecemento concéntrase nos pagamentos fraccionados, que aumentaron un 8,8 por cento (que se reduce ao 3,5 por cento se se eliminan os impactos normativos). As retencións sobre rendas de capital diminuíron (pola rebaixa de tipos e a caída das rendas) e a cota diferencial foi máis negativa que en 2015 (polo aumento do 8,2 por cento das devolucións realizadas, debido ao aumento das devolucións solicitadas na campaña 2015 e, sobre todo, ao maior porcentaxe de realización).