Saltar ao contido principal
Memoria 2016

3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributario e aduaneiro

Son ingresos que, aínda que non corresponden a unha liquidación practicada pola Axencia Tributaria, son consecuencia das actuacións de prevención e control realizado. Este segundo bloque recolle os ingresos procedentes de autoliquidacións extemporáneas. En termos acumulados, ata o 31 de decembro de 2016, a Axencia Tributaria acadou un importe de 504 millóns de euros por este concepto.