Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.2.5. Plan de asistencia a persoas con discapacidade

A Axencia Tributaria ten subscrito, desde o ano 2004, un Convenio de colaboración coa Asociación de Representantes de Persoas con Discapacidade e coa Fundación ONCE. No marco deste Convenio apróbase, de acordo coas devanditas entidades, un Plan Anual de Asistencia ás Persoas con Discapacidade no ámbito da Axencia Tributaria. No devandito plan inclúense actuacións de información e asistencia, accesibilidade na web e nas oficinas, accións de formación tendente a sensibilizar os funcionarios da Axencia Tributaria coas necesidades deste colectivo, etc.Durante 2016, cumpríronse, practicamente, a totalidade das previsións incluídas no Plan Anual.

Ademais, no ano 2016 atendeuse a demanda de información estatística das Asociacións asinantes do Convenio cunha primeira publicación estatística referida aos datos de IRPF 2013 do conxunto de persoas con discapacidade. O compromiso da Axencia Tributaria, en relación con este colectivo, é manter esta publicación en períodos sucesivos, incrementando a serie de publicacións estatísticas por impostos cuxo contido está accesible na páxina web da Axencia Tributaria.

No seguinte cadro do Anexo móstrase a situación durante o exercicio 2016:

Cadro nº 44. Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria (Anexo)

A accesibilidade acada ao 97,62 por cento dos edificios (90,9 por cento en entrada principal, máis o 6,7 por cento en entrada alternativa). Os edificios con aseos adaptados representan un 73,91 por cento do total. No referente a ascensores, convén aclarar que hai inmobles, basicamente Administracións, que constan dunha única planta e en que, polo tanto, non resulta necesario dispor de ascensor.