Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.2. Servizos ao contribuínte

Co fin de favorecer o cumprimento voluntario das obrigas fiscais, a Axencia Tributaria desprega un amplo conxunto de servizos de información e axuda o contribuínte, na súa maior parte, por Internet (a través do portal www.agenciatributaria.es e da Sede electrónica www.agenciatributaria.gob.es ).

Non obstante, aínda que Internet convertésese na principal canle de comunicación cos contribuíntes, a Axencia Tributaria mantén tanto a atención presencial aos contribuíntes nas súas oficinas como a atención telefónica para determinados servizos básicos.

  1. 4.2.1. Servizos de información
  2. 4.2.2. Programas de asistencia xenérica
  3. 4.2.3. Campaña de Renda
  4. 4.2.4. Facilidades para o pagamento das débedas tributarias
  5. 4.2.5. Plan de asistencia a persoas con discapacidade
  6. 4.2.6. Programa de Educación Cívico-tributaria
  7. 4.2.7. Campañas institucionais
  8. 4.2.8. Lei de transparencia