Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.3.1. Identificación, autenticación e sinatura. Cl@ve PIN

A Axencia Tributaria participou no deseño e implantación do sistema Cl@ve, plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e sinatura electrónica mediante o uso de claves concertadas. Este proxecto satisfai a necesidade de homoxeneidade, sinxeleza e servizos compartidos recollido no informe CORA. A Axencia Tributaria asume a responsabilidade das súas actuacións nos ámbitos que a regulación desta plataforma atribúelle. Un dos mecanismos de identificación e autenticación que ofrece a Plataforma é Cl@ve PIN, posto en marcha pola Axencia Tributaria.

Cómpre destacar que xa desde 2015 podía utilizarse Cl@ve PIN para solicitar practicamente a totalidade de certificados tributarios e para realizar a práctica totalidade dos trámites da Axencia Tributaria destinada a persoas físicas, ademais de no pagamento de liquidacións tributarias.

En 2016 facilitouse a utilización de Cl@ve PIN no rexistro electrónico da Axencia Tributaria, xa que todas as persoas físicas poden utilizar este sistema en todos os trámites e presentacións de documentación a través do rexistro electrónico.

Esta medida potenciará a utilización do rexistro electrónico na medida en que se trata dunha facilidade engadida para aqueles trámites que viñan esixindo certificado electrónico ou DNIE, e non permitían a presentación achegando unicamente o Código Seguro de Verificación (CSV) da comunicación recibida da Axencia Tributaria.