Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.3. Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos

Do mesmo xeito que veu ocorrendo nos últimos anos, ao longo de 2016, producíronse notables avances no ámbito da Administración electrónica para facer máis áxil, eficaz e próximo o dereito dos cidadáns a relacionarse por medios electrónicos coa Axencia Tributaria.

Todos estes avances permitiron á Axencia Tributaria seguir incrementando o nivel de servizo e satisfacción dos usuarios. Así demóstrano as enquisas independentes que veñen realizando o Instituto de Estudos Fiscais-a través do seu Barómetro fiscal-, as de Calidade dos servizos públicos da Axencia de Avaliación e Calidade dos Servizos (AEVAL) ou os informes de datos comparativos de Administracións tributarias da OCDE.

  1. 4.3.1. Identificación, autenticación e sinatura. Cl@ve PIN
  2. 4.3.2. Rexistro electrónico xeral
  3. 4.3.3. Presentación telemática de declaracións tributarias
  4. 4.3.4. Notificacións electrónicas
  5. 4.3.5. Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
  6. 4.3.6. Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
  7. 4.3.7. Redes sociais: YouTube