Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.3.4. Notificacións electrónicas

A entrada en vigor en outubro da nova regulación do Procedemento Administrativo Común supuxo a inclusión no sistema de Notificación Electrónica Obrigatoria (NEO) das entidades sen personalidade xurídica. Así pois, o colectivo potencial de persoas xurídicas incluídas en NEO ascende a 3.540.246, fronte ás 2.106.556 que estaban incluídas ata ese momento.

En 2016 emitíronse 9.347.265 notificacións e comunicacións electrónicas obrigatorias.

Desde 2011 emitíronse un total de 46.821.534 comunicacións e notificacións electrónicas obrigatorias.