Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.3.5. Outras medidas para o fomento da Administración electrónica

Para facilitar a utilización da Sede electrónica modificouse a súa cabeceira, mostrando de forma visible e durante toda a navegación a data e hora oficial. Esta iniciativa facilita ao contribuínte controlar en todo momento que a presentación se realizou dentro do prazo voluntario de presentación.

Adaptouse o Servizo Web da pasarela de pagamentos de taxas e as pasarelas de pagamento de autoliquidacións, liquidacións e taxas para realizar diversas melloras na identificación dos ordenantes de pagamento e en determinadas consultas. Habilitáronse tamén novos modelos nas pasarelas de pagamento de autoliquidacións e taxas.

Así mesmo, modificouse a pasarela de depósitos de poxas da Axencia Tributaria para a realización de determinados cambios tecnolóxicos.

En 2016 implantouse un sistema de subscrición voluntaria a un sistema de avisos a notificacións, a través do que os contribuíntes comunican á Axencia Tributaria un número de teléfono móbil ou un enderezo de correo electrónico en que recibirán avisos das notificacións emitidas pola propia Axencia Tributaria.

Tamén se realizaron melloras na aplicación “As miñas Alertas” da Sede electrónica, que mostra determinada alertas (notificacións pendentes, incidencias censuais, etc.) do contribuínte que accede á Sede electrónica e autentícase con Clave PIN (anteriormente só mostrábanse con autenticación mediante certificado electrónico).