Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.5.2. Incompatibilidades e investigación de condutas

O Servizo de Auditoría Interna realiza as funcións de prevención, detección e investigación das posibles condutas irregulares dos empregados da Axencia, a partir de denuncias dos contribuíntes ou outras fontes ou actuacións do propio Servizo nas súas funcións de control interno. En 2016, o número de investigacións reservadas que orixinaron un informe do Servizo de Auditoría Interna foi de 37.

Tamén ten encomendadas funcións en materia de aplicación da normativa sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas. O Servizo de Auditoría Interna elabora as propostas e o informe sobre as solicitudes presentadas polo persoal da Axencia Tributaria, tanto de autorización de compatibilidade con outras actividades públicas como de recoñecemento de compatibilidade con actividades privadas, que o titular da Dirección Xeral debe formular nos expedientes de compatibilidade. En 2016 informáronse 96 expedientes de compatibilidade.