Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.5. Servizo de Auditoría Interna

O Servizo de Auditoría Interna é o órgano de control interno da Axencia Tributaria. Depende do presidente da Axencia Tributaria, quen exerce a súa xefatura, ben directamente, ben a través de director Xeral da Axencia Tributaria. Entre outras, desenvolve as seguintes funcións:

  1. 4.5.1. Control interno
  2. 4.5.2. Incompatibilidades e investigación de condutas
  3. 4.5.3. Seguridade da Información. Control de accesos