Saltar ao contido principal
Memoria 2020

3.2.2. Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido

A recadación por IVE en 2020 caeu un 11,5 por cento. A diferenza coa evolución dos ingresos brutos (-9,4 por cento), que son máis representativos que os netos do acontecido no ano co gasto suxeito, explícase porque as devolucións realizadas non se reduciron ao mesmo ritmo (-4,1 por cento) ao incluír devolucións xeradas en 2019 (as anuais e as mensuais dos últimos períodos dese ano) non afectadas polo acontecido en 2020.