Saltar ao contido principal
Memoria 2020

3.2.3. Evolución de ingresos por Impostos Especiais

Os ingresos por Impostos Especiais diminuíron un 12,1 por cento en 2020, rexistrandose perdas en todas as figuras.

O Imposto sobre Hidrocarburos, que é o que máis peso ten no conxunto destes impostos, caeu un-15,8 por cento. A evolución ao longo do ano correu paralela á da actividade e o consumo, cun forte descenso nada máis decretarse o primeiro estado de alarma (os ingresos deses meses foron a metade que un ano antes) e recuperación posterior, aínda que no tramo final do ano volveuse a apreciar un certo parón polas limitacións á mobilidade. Isto último traduciuse en maiores caídas das gasolinas (máis vinculadas ao consumo dos fogares) que no gasóleo de automoción (que ten maior relación coa actividade).

O Imposto sobre a Electricidade, tamén ten como determinantes a actividade e o consumo. Sufriu igualmente o shock inicial, aínda que con menos intensidade que os hidrocarburos, e a caída foise moderando con máis lentitude pola baixada dos prezos provocados pola situación económica. Ao final do ano, o descenso foi do 10,1 por cento.

No Imposto sobre Labores do Tabaco volveuse a reducir a recadación, como nos tres anos anteriores. O diferencial en 2020 foi o tamaño desa caída (-3,1 por cento fronte ao-1,4 por cento de media en 2018 e 2019). En 2020 ao comportamento habitualmente irregular que teñen estes ingresos se uniu o efecto dalgunhas compras anticipadas ante o temor de desabastecemento e a incerteza inicial sobre o ano turístico.

Con respecto ao resto das figuras, os ingresos ligados aos impostos sobre o alcohol diminuíron un 18,6 por cento, consecuencia da situación xeral e dos problemas da hostalaría e a restauración en particular. O descenso foi máis pronunciado no Imposto sobre o Alcohol e as Bebidas Derivadas (-23,4 por cento) que no Imposto sobre a Cervexa (-7,8 por cento). Finalmente, a recadación do Imposto sobre o Carbón é case marxinal (41 millóns, un 70,2 por cento menos que en 2019) pola progresiva retirada do carbón do proceso de produción de enerxía eléctrica que tivo lugar nos últimos anos.