Saltar ao contido principal
Memoria 2020

3.3.1. Resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira

En termos acumulados, durante 2020 obtivéronse 16.597 millóns de euros por este concepto, o que supón un incremento (9,9 %) respecto dos obtidos no ano anterior.