Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.1.3. Campaña de Renda

A Axencia Tributaria intensificou os seus esforzos para facilitar o cumprimento das súas obrigas aos máis de 20 millóns de cidadáns obrigados a presentar declaración polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao ano 2019. Para iso, na Campaña de Renda desenvolvida en 2020 incrementáronse os recursos humanos e técnicos para satisfacer as demandas de asistencia e información, así como para a prestación dos servizos que se sinalan a continuación.

Renda Web

O programa Renda Web une, á simplicidade do antigo borrador, a xeneralidade do programa PAI, permitindo engadir calquera dato ou renda.

No ano 2020 (exercicio 2019), realizáronse un total de 16.193.103 declaracións a través deste sistema.

Móstranse as cifras máis relevantes no Gráfico nº 21. Renda Web  (Anexo).

Servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet

Como en anos anteriores, préstase o servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet. Neste exercicio utilizárono 22.614.625 contribuíntes (22.616.385 a 21 de xaneiro de 2021), o que supón, con respecto ao ano anterior, un incremento do 2,68 por cento.

Para a súa utilización, débese introducir na Sede electrónica o NIF do contribuínte, o seu primeiro apelido, o importe do recadro 505 da declaración do ano anterior ou, se é o caso, marcar o recadro que indica non habera presentado e, posteriormente, un número de teléfono móbil e o código dunha conta corrente se non se presentou declaración. Desta forma, o sistema envía automaticamente unha mensaxe ao móbil (SMS) co número de referencia do borrador e dos datos fiscais. Este número de referencia permite consultar, modificar e confirmar o borrador.

Presentación de declaracións por medios telemáticos.

A partir de 2017, todas as declaracións preséntanse por medios telemáticos. Ao finalizar a campaña, o total de declaracións presentadas acadou a cifra de 21.122.000 declaracións (21.129.465 a 21 de xaneiro de 2021), das que 319.000 foron presentadas a través das oficinas da Axencia Tributaria e 20.803.000 por outros medios electrónicos.

Cadro 22. Renda 2019: Resultados obtidos  (Anexo) Nova xanela

Consulta do estado de tramitación da devolución. VERIFICA

A Administración dispón dun prazo de seis meses desde o termo do prazo de presentación das declaracións, ou desde a data da presentación se a declaración foi presentada fóra de prazo, para practicar a liquidación provisional que confirme ou rectifice o importe da devolución solicitada polo contribuínte.

A emisión de devolucións dá comezo ás 48 horas do inicio da campaña de Renda. A consulta do estado de tramitación da devolución está dispoñible na páxina web da Axencia Tributaria e no servizo telefónico automático.

En 2020, o tempo medio de tramitación de devolucións afectadas por filtro na Campaña de Renda (exercicio 2019), foi de 100 días.Este tempo reduciuse a 10 días para as devolucións non afectadas por filtro.

O contribuínte, mediante o sistema VERIFICA, ten a posibilidade de axilizar a devolución da súa declaración de IRPF pendente, ao poder acceder ao seu expediente para a súa comprobación. Para iso, necesítase estar dado de alta no sistema Cl@ve PIN ou dispor de certificado electrónico, e unha vez dentro deste , móstrase unha pantalla na que a Axencia Tributaria informa o contribuínte da existencia de incidencias na súa declaración e dunha posible minoración da súa devolución inicialmente solicitada.

Se o contribuínte segue avanzando no procedemento (que poderá interromper se prefire optar polo sistema de comprobación tradicional), concluirá coa notificación dunha proposta de liquidación coa devolución minorada.