Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.1. Prevención da fraude tributario e aduaneiro. Asistencia ao contribuínte

Co fin de favorecer o cumprimento voluntario e previr o incumprimento das obrigas tributarias e aduaneiras, a Axencia Tributaria desprega un amplo conxunto de servizos de información e axuda o contribuínte, na súa maior parte, por Internet (a través da Sede Electrónica  sede.agenciatributaria.gob.es ).

Non obstante, aínda que Internet convertésese na principal canle de comunicación cos contribuíntes, a Axencia Tributaria mantén tanto a atención presencial aos contribuíntes nas súas oficinas como a atención telefónica para determinados servizos.

  1. 4.1.1. Servizos de información
  2. 4.1.2. Asistencia aos contribuíntes
  3. 4.1.3. Campaña de Renda
  4. 4.1.4. Facilidades para o pagamento das débedas tributarias
  5. 4.1.5. Plan de asistencia a persoas con discapacidade
  6. 4.1.6. Programa de Educación Cívico-tributaria
  7. 4.1.7. Lei de transparencia