Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.1.5. Plan de asistencia a persoas con discapacidade

A Axencia Tributaria ten subscrito, desde o ano 2004, un Convenio de colaboración co Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI) e coa Fundación ONCE. No marco deste Convenio apróbase, de acordo coas devanditas entidades, un Plan Anual de Asistencia ás Persoas con Discapacidade no ámbito da Axencia Tributaria. No devandito plan inclúense actuacións de información e asistencia, accesibilidade na web e nas oficinas, accións de formación tendente a sensibilizar os funcionarios da Axencia Tributaria coas necesidades deste colectivo, etc.Durante 2020, cumpríronse, practicamente, a totalidade das previsións incluídas no Plan Anual.

Ademais, no ano 2020 continuouse atendendo a demanda de información estatística das Asociacións asinantes do Convenio, coa publicación estatística referida aos  datos de IRPF 2019 do conxunto de persoas con discapacidade. O compromiso da Axencia Tributaria, en relación con este colectivo, é manter esta publicación en períodos sucesivos, incrementando a serie de publicacións estatísticas por impostos cuxo contido está accesible na páxina web da Axencia Tributaria.

No Cadro nº 29. Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria (Anexo) Nova xanela móstrase a situación durante o exercicio 2020.

A accesibilidade acada ao 99,2 por cento dos edificios (92,4 por cento en entrada principal, máis o 6,8 por cento en entrada alternativa). Os edificios con aseos adaptados representan un 78 por cento do total. No referente a ascensores, convén aclarar que hai inmobles, basicamente Administracións, que constan dunha única planta e en que, polo tanto, non resulta necesario dispor de ascensor.