Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.3.3. Presentación telemática de declaracións tributarias

No caso das declaracións informativas, no ano 2020 actualizouse o sistema de presentación de declaracións informativas TGVI en liña, atendendo ás necesidades de mellora de calidade e anticipación na entrada de datos. Mellorouse a usabilidade na presentación de formularios de informativas e, en particular, realizouse a migración a TGVI en liña dos modelos de informativas que presentan a Axencia Tributaria outra organismos públicos.

No que fai a Sociedades, puxose por primeira vez dispoñible o produto Datos Fiscais de Imposto de Sociedades (correspondente á devindicación 2019), que facilita aos declarantes do imposto a formalización do modelo e permite aumentar a calidade das declaracións presentadas.

No referente a Renda Web, durante a campaña de Renda 2019 implementouse un novo sistema de identificación asistida coa finalidade de guiar o cidadán. Tamén se desenvolveron melloras relacionadas coa formalización dos rendementos do capital inmobiliario e o cálculo automático de amortizacións no arrendamento de inmobles, así como melloras de incorporación de datos fiscais.

Na campaña de Renda 2019 identificáronse con Cl@vePIN para obter a referencia 1.471.284 contribuíntes; accederon aos servizos personalizados de Renda 2.999.566 contribuíntes e presentaron declaración con este sistema de identificación 1.709.092 contribuíntes.

No Gráfico nº 46. Evolución das declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas presentadas por medios telemáticos  Nova xanela (Anexo) móstranse as cifras que reflicten o desenvolvemento neste ámbito.