Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Gráfico nº 46. Evolución das declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas presentadas por medios telemáticos

Gráfica Evolución das declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas presentadas por Internet