Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 1. Recadación tributaria

Recadación tributaria líquida  194.051 millóns de euros
Recadación tributaria bruta 248.347 millóns de euros
Recadación obtida das actuacións de prevención e control da fraude (*) 17.274 millóns de euros

(*) Desde o ano 2013 computan dentro dos resultados derivados das actuacións de prevención e control da fraude, as minoracións de devolucións derivadas de solicitudes de rectificación de autoliquidacións.(Volver)