Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 16. Índice de eficiencia

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (*)

2016 (*)

2017 (*)

2018 (*)

2019 (*)

2020 (*)

Resultados (millóns euros)

10.042,87

10.463,00

11.517,25

10.950,17

12.317,72

15.684,00

14.883,00

14.792

15.088 

15.714

17.274

Custos (obrigas recoñecidas) (**)

1.140,59

1.386,72

1.291,36

1.313,24

1.313,67

1.361,22

1.317,30

1.289,40

1.354 

1.429,4

1.499,1

Resultados/Custos (euros)

7,11

7,54

8,91

8,33

9,37

11,51

11,30

11,47

11,14

11,00

11,52

(*) A partir de 2013, inclúese a minoración de devolucións derivadas de solicitudes de rectificación de autoliquidacións.

(**) Esta magnitude refírese ao custo total de funcionamento da Axencia Tributaria que, ademais da loita contra a fraude, cumpre os seus obxectivos de información e asistencia ao contribuínte, xestión recadadora e aduanas. (Volver)