Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 2. Principais declaracións presentadas

 IRPF 21.129.465
Imposto sobre sociedades 1.590.062
 IVE 2.854.086
Impostos especiais 78.493(*)
Comercio exterior 16.477.483

##35## Coa implantación do SILICIE as declaracións de operacións desapareceron; substitúese no cadro polas declaracións-liquidacións(Volver)