Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 25. Acordos de adiamentos e fraccionamentos de pagamento

  TOTAIS ACORDOS 2020ACORDOS RAM(**)ACORDOS NON RAM
CONCEDIDOSDENEGADOSCONCEDIDOSDENEGADOS
Número 2.497.320 2.326.995 141.819 20.169 8.337
Importe (*) 7.696,5 6.458,1 394,6 463,0 380,8

(*) Importes en millóns de euros. (Volver)

(**) RAM: Resolución de Adiamentos Masivos. (Volver)