Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 26. Garantías nos adiamentos concedidos

  TOTALEXENCIÓNGARANTÍASDISPENSA
PARCIALTOTAL
Número 2.347.164 2.346.349 535 6 274
Importe (*) 6.921,1 6.679,6 224,2 5,7 11,1

(*) Importes en millóns de euros. (Volver)