Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 3. Censo de obrigados tributarios

Censo xeral de obrigados tributarios 56.125.483
Censo de contribuíntes en módulos 1.250.313
Censo de empresarios, profesionais e retenedores 7.681.552
Censo de Grandes Empresas 43.640
Censo de Operadores de Impostos Especiais 76.131
Censo de Representantes Aduaneiros 2.530

Total obrigado adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes (DCGC) e Unidades de Xestión de Grandes Empresas (UGGE)