Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 31. Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e Tributaria e de Aduanas e II.EE.

 

Número

Contía (*)

2019

177

256,8

2020

168

178,7

(*) Importes en millóns de euros (Volver)

NOTA: Os datos de denuncias por delito contra a Facenda Pública non inclúen os correspondentes a investigacións para a denuncia temperá de delitos que se producen sen a instrución previa de procedementos administrativos de comprobación. Trátase de operacións judicializadas que contan coa participación dos servizos de Inspección como denunciante e / ou auxilio xudicial.