Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 32. Delitos de frustración da execución ou insolvencia punible tramitados pola área de Recadación

Número

Contía (*)

2019

81

144

2020

58

144,1

(*) Importes en millóns de euros (Volver)